Szkolenia seminaryjne Oddziału Katowickiego w październiku 2023 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie seminaryjne organizowane przez PZITS O/Katowice w październiku na temat:

Podstawy technologii BIM. Atodesk REVIT MEP: branża HVAC – warsztaty,
poziom podstawowy.

Termin: 3 października 2023 r.

Zakres:
– Omówienie technologii BIM
– Obsługa oprogramowania Autodesk REVIT

Szkolenie poprowadzi dr inż. Agnieszka Palmowska.


Wewnętrzne instalacje gazowe, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja.
Wytyczne techniczne i obowiązujące przepisy.

Termin: 5 października 2023 r.

Zakres:
– instalacje gazowe na paliwa gazowe w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

– rozwiązania techniczne i materiałowe zewnętrznych instalacji gazowych,
– rozwiązania techniczne i materiałowe wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych,
– rozwiązania techniczne i materiałowe wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach wielorodzinnych,
– zasady obliczeń zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gazowych,

– rodzaje , dobór i lokalizacja gazomierzy,
– badania przy odbiorze instalacji gazowych,
– kontrola instalacji gazowych.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Florian Piechurski.


Obowiązujące wymagania przy projektowaniu oddymiania pomieszczeń.

Termin: 9 października 2023 r.

Zakres wydarzenia to porównanie przepisów zawartych w Wytycznych Szkoły Pożarowej, ITB oraz w Warunkach Technicznych.

Szkolenie poprowadzi Barbara Przybycin.


Efekty prowadzenia modernizacji i wdrażania monitoringu sieci wodociągowej
na straty wody i bezpieczeństwa w systemach dystrybucji.

Termin: 12 października 2023 r.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Florian Piechurski.


Budowa, charakterystyka, wymagania i zasady projektowania systemów rur
preizolowanych w świetle obowiązujących przepisów. Omówienie systemów rurowych z barierą dyfuzyjną.

Termin: 16 października 2023 r.

Szkolenie poprowadzi Hanna Bindarowska (RADPOL).


Symulacja przepływów w zbiornikach wody deszczowej. Prezentacja oprogramowania.

Termin: 19 października 2023 r.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Florian Piechurski i Piotr Eliasz (MESCO).


Materiały stosowane w instalacjach wewnętrznych, wady i zalety. Metody łączenia.
Polybutylen – zastosowanie w instalacjach wewnętrznych.

Termin: 23 października 2023 r.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Florian Piechurski i Wojciech Baryła (Nueva Terrain).


Projektowanie oddymiania w garażach podziemnych z uwzględnieniem wymogów
dla samochodów elektrycznych i elektryczno-wodorowych.
Profilaktyka ppoż.

Termin: 25 października 2023 r.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Małgorzata Król, Barbara Przybycin oraz Prewencja Straży Pożarnej.


Zapachy w kanalizacji i w oczyszczalniach przydomowych. Odory w kanalizacji ciśnieniowej.
Nowe rozwiązania techniczne niwelujące odory.

Termin: 27 października 2023 r.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Bożena Gil.


Warunki udziału w szkoleniach znajdują się tutaj.