Szkolenia seminaryjne Oddziału Katowickiego we wrześniu 2023 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie seminaryjne organizowane przez PZITS O/Katowice we wrześniu na temat:

Budowa sieci kanalizacyjnej, stosowane materiały. Obliczenia statyczne rurociągów. Zastosowanie systemu rur kamionkowych wraz z wymaganiami przy montażu. Jak prawidłowo łączyć rury ze studniami z różnych materiałów.

Termin: 26 września 2023 r.

Zakres:
– zastosowanie systemu rur kamionkowych ( kształtki, manszety, przyłącza i siodła, studnie) wraz z wymaganiami przy montażu.
– jak prawidłowo łączyć rury ze studniami z różnych materiałów.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Florian Piechurski i Piotr Kosz (Keramo Steinzeug).


Renowacja stalowych sieci wodociągowych, dużych średnic. Metody renowacji: cementyzacja

Termin: 29 września 2023 r.

Zakres:
– problemy w eksploatacji sieci magistralnych z rur stalowych,
– przygotowanie rur i ocena stanu technicznego,
– technologie bezwykopowe stosowane w renowacji i naprawie sieci wodociągowych,
– cementowanie sieci wodociągowej,
– ocena kosztów renowacji sieci wodociągowej z innymi metodami ciasno pasowanymi.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Florian Piechurski.


Warunki udziału w szkoleniach znajdują się tutaj.