Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 10/2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, w którym zawarto:

  • Charakterystyka energetyczna budynków – ewolucja metodologii obliczeń
  • Energia dostarczona ‒ czy potrzebny nam jeszcze jeden rodzaj w klasyfikacji energii w charakterystyce energetycznej budynków?
  • Wyzwania świadomego wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
  • Wpływ wybranych instalacji HVAC na wartość wskaźników zapotrzebowania na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej
  • Metoda statyczna, dynamiczna czy pomiarowa ‒ jak rzetelnie oceniać
    efektywność energetyczną budynków?
  • Systemy zaopatrzenia budynku w energię, a spełnienie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Termomodernizacja budynku przedszkola

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.