Styczniowe wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”:

Posiadanie przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Problematyka prawna

Termin: 19 stycznia 2024 r.

Zakres:

 1. Pojęcie i rodzaje posiadania
 2. Skutki posiadania według ustawy zaopatrzeniowej
 3. Posiadanie, a prawo własności
 4. Sposoby nabycia i utraty posiadania

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie


BDO: Zakończenie roku kalendarzowego w ewidencji odpadowej na potrzeby sprawozdania rocznego o odpadach

Termin: 23 stycznia 2024 r.

Zakres:

 1. Wprowadzenie
 2. Ewidencja odpadów za pośrednictwem platformy BDO
 3. Sprawozdania dostępne na platformie BDO
 4. Sprawozdania komunalne
 5. Inne obowiązki wprowadzone nowelizacją ustawy o odpadach

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


BDO: Ewidencja Komunalnych osadów ściekowych – przygotowanie do zakończenia roku kalendarzowego i sporządzanie sprawozdania rocznego

Termin: 30 stycznia 2024 r.

Zakres:

 1. Regulacje prawne
 2. Zmiany w zakresie ewidencji odpadowej po roku 2020
 3. Rozporządzenie MBP – zmiany w roku 2023
 4. Praca na platformie BDO
 5. Moment wytworzenia komunalnych osadów ściekowych a wymagania ewidencyjne
 6. Przekazywanie odpadów z wykorzystaniem platformy BDO
 7. Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji
 8. Ewidencja z wykorzystaniem platformy BDO
 9. Zakończenie roku kalendarzowego w ewidencji odpadów
 10. Sprawozdanie roczne
 11. Inne obowiązki wytwórców odpadów

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.