Konkurs o indeks PW “Zrównoważone Środowisko” edycja 2023/24

Z radością informujemy, że Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych objęło Patronatem Honorowym konkurs o indeks PW “Zrównoważone Środowisko”!

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich i techników do udziału w Konkursie organizowanym na Politechnice Warszawskiej. Na zgłoszenia czekamy do końca kwietnia 2024 r.
Głównym celem Konkursu “Zrównoważone Środowisko” jest docenienie młodych ludzi zainteresowanych rozwojem technologii przyjaznych środowisku oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań problemów związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, źródłami energii i gospodarką obiegu zamkniętego. Poprzez realizację Konkursu chcemy również uwrażliwić młodych ludzi na problemy znajdujące się w ich najbliższej okolicy i otworzyć na poszukiwanie technicznych rozwiązań w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Tematem bieżącej edycji Konkursu (2023/24) jest Gospodarka o obiegu zamkniętym.

Konkurs jest szansą na uzyskanie indeksu Politechniki Warszawskiej i studia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska bez kwalifikacji opartej na wynikach matury. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnicy mają za zadanie zmienić wybrany proces zaobserwowany w swoim otoczeniu (produkcyjny, energetyczny, usługowy…), w celu nadania mu charakteru cyrkularnego, w myśl tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem ma być m.in. zmniejszenie zużycia surowców, energii, czasu, redukcja ilości odpadów, a także korzyści społeczne.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej z całej Polski.

Jak wziąć udział w konkursie?
Gotową koncepcję, zgodną z wymaganiami Konkursu i obecnym stanem wiedzy technicznej, należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie na adres organizatora. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń 31.04.2024 r.

Więcej informacji
Zapraszamy na stronę internetową https://is.pw.edu.pl/konkurs/ – tam znajduje się regulamin Konkursu, szczegółowy opis zadania, informacje o nagrodach dla laureatów oraz materiały pomocnicze.
Kontakt z organizatorami na adres mailowy lukasz.krysiak@pw.edu.pl.