Gaz, Woda i Technika Sanitarna 01/2024

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG
  • Wykorzystanie bateryjnych magazynów energii do optymalizacji produkcji ciepła w ciepłownictwie (wersja  w j. angielskim)
  • Redukcja emisji tlenków azotu ze spalin specjalnych urządzeń techniki cieplnej
  • Okresowa zmienność jakości wód opadowych w zbiornikach przydrożnych oraz możliwość wykorzystania zgromadzonej wody
  • Zastosowanie techniki FTIR i metod chemometrycznych do oceny procesu biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych osadem czynnym
  • Nowe podejście do problematyki recyklingu zużytych katalizatorów (wersja w j. angielskim)
  • Pierwszy w Polsce Zakład Odzysku Surowców ze ścieków/ osadów ściekowych w Jarocinie

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.