Majowe wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”:

Zadania gminy związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami

Termin: 23 maja 2024 r.

Zakres:

 1. Nieruchomości. Prawa rzeczowe. Ewidencja gruntów i budynków. Księgi wieczyste
 2. Drogi publiczne. Drogi wewnętrzne. Dostęp do drogi publicznej
 3. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości
 4. Gospodarowanie nieruchomościami
 5. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 7. Prawo pierwokupu nieruchomości
 8. Rozgraniczenia nieruchomości
 9. Podziały nieruchomości
 10. Scalenia i podziały nieruchomości
 11. Opłaty adiacenckie

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.