Kwietniowe wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”:

Aktualne przepisy prawa w dziedzinie geodezji i kartografii

Termin: 4 kwietnia 2024 r.

Zakres:

  1. Prawo geodezyjne i kartograficzne – wybrane zagadnienia
  2. Zasady wykonywania prac geodezyjnych i przekazywania ich wyników do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
  3. Zakres treści i zasady aktualizacji mapy zasadniczej, BDOT500, GESUT i EGiB
  4. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  5. Zasady wykonywania prac i sporządzania dokumentacji geodezyjnej

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.