Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 03/2024

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, w którym zawarto:

  • Wykorzystanie ciepła nieoczyszczonych ścieków komunalnych do ogrzewania i przygotowania c.w.u.‒ studium przypadku. Część 2
  • Wpływ zastosowania PCM w próżniowym kolektorze rurowym na charakterystykę energetyczną budynku
  • Analiza energochłonności budynku jednorodzinnego w zależności od systemu jego ogrzewania. Część I ‒ Model obliczeniowy
  • Analiza wariantów zaopatrzenia w energię budynku pasywnego
  • Aspekty prawne – ekspert odpowiada
  • Rozmowy organizacji branżowych w sprawie narad koordynacyjnych
  • Czy rok 2024 przyniesie nowe otwarcie polskiemu rynkowi pomp ciepła? Podsumowanie 2023 roku i perspektywy dla branży
  • Światowy Dzień Inżyniera

 

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.