Konsultacje publiczne: ws. nowelizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych

Uprzejmie informujemy, że zostały otwarte konsultacje społeczne dotyczące opublikowanego przez Komisję Europejską wniosku Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning urban wastewater treatment (recast) COM(2022) 541.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Na uwagi i komentarze czekamy do 23 stycznia 2023 r.