IX Podlaska Konferencja Ciepłownicza

W dniach 5-6.10.2023 r. w Białowieży Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku organizuje IX Podlaską Konferencję Ciepłowniczą. Tegoroczna Konferencja odbędzie się pod hasłem „Myśląc o przyszłości…”

Przebieg konferencji – program ramowy:
Pierwszy dzień 5 październik

 • 10:00-10:30 – powitanie uczestników, gości i firm
 • 10:30 – 12:00 debata z udziałem przedstawiciela IGCP, NFOŚiGW, Politechniki Białostockiej,
  Enea, NAPE, PZITS – Myśląc o przyszłości…”
 • 12:00-12:15 – przerwa kawowa
 • 12:15-12:45 – prezentacja główna
 • 12:45-13:45 – prezentacje firm – 4 referaty
 • 13:45-15:30 – przerwa obiadowa, zakwaterowanie
 • 15:30-17:00 – prezentacje firm – 6 referatów
 • 17:00-18:00 – przerwa kawowa, rozmowy przy stoiskach
 • 18:00-19:00 – prezentacje firm – 4 referaty
 • 19:00-20:00 – czas wolny
 • 20:00 – uroczysta kolacja

Drugi dzień 6 październik

 • 08:00-09:00 – śniadanie
 • 09:00-11:00 – warsztaty
 • 11:00-12:30 – przerwa kawowa, wykwaterowanie
 • 12:30-13:30 – dyskusja, podsumowanie konferencji, zakończenie
 • 13:30-15:00 – obiad

Zachęcamy do udziału oraz do zapoznania się ze szczegółami!