Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2/2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Zarządzanie zróżnicowaniem jakości gazu w systemach gazowniczych.
  • Biometan – przyszłość przemysłu gazowniczego w Polsce?
  • Czy mikroorganizmy mogą odgrywać korzystną role w usuwaniu wycieków ropy?
  • Ocena skuteczności oczyszczania wody w aspekcie usuwania związków żelaza i manganu.
  • Pomiary jakości powietrza na kampusie Politechniki Wrocławskiej za pomocą sieci czujnikowej.
  • Gospodarka odpadami komunalnymi jako element gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla miasta Łódź.
  • Efektywność płaskich wymienników do odzysku ciepła ze ścieków szarych.

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.