Szkolenie: Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych z punktu widzenia ochrony p.poż wg aktualnych przepisów – branża instalacyjna. Wymagane przepisami przeglądy techniczne instalacji i urządzen ppoż.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie organizowane przez PZITS O/Katowice 7 marca 2023 r. na temat:

Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych z punktu widzenia ochrony p.poż wg aktualnych przepisów – branża instalacyjna. Wymagane przepisami przeglądy techniczne instalacji i urządzen ppoż.

Zakres:

 1. Przepisy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
 2. Urządzenia przeciwpożarowe – definicja
 3. Wymagania stosowania urządzeń (instalacji) przeciwpożarowych w obiektach:
  a. Instalacje gaśnicze
  b. Samoczynne urządzenia do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu
  c. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
 4. Zasady stosowania ww. urządzeń przeciwpożarowych oraz wpływ na wymagania techniczno-budowlane obiektów w tym dopuszczalną powierzchnię stref pożarowych, klasę odporności pożarowej i warunki ewakuacji
 5. Scenariusz pożarowy – zasady jego opracowania
 6. Uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej projektów urządzeń przeciwpożarowych
 7. Zasady prowadzenia i dokumentowania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz prób funkcjonalnych ww. urządzeń przeciwpożarowych
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników

Szkolenie poprowadzi rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych –  Kamil Kwosek.

Warunki udziału w szkoleniu znajdują się tutaj.