Najbliższe wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie” na temat:

Dochodzenie należności z tytułu umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Termin: 26 kwietnia 2023 r.

Zakres:

 1. Wynagrodzenie z tytułu umownego dostarczania wody i odprowadzania ścieków – charakter prawny należności oraz jego skutki, terminy płatności, terminy przedawnienia
 2. Dochodzenie należności z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – postępowanie przedsądowe i sądowe
 3. Konsument jako odbiorca usług
 4. Przebieg procedury dochodzenia należności – od wezwania przedsądowego po egzekucję komorniczą
 5. Zasady naliczania odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych: odsetki ustawowe za opóźnienie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
 6. Przedawnienie roszczeń – skutki przedawnienia dla przedsiębiorstwa i odbiorcy usług, omówienie zmian w przepisach

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Kurs zawodowy: Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

Termin: 10 – 12 maja 2023 r.

Zakres:

 1.  Budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej
 2. Budowa nadwozia samochodów specjalistycznych
 3. Czynności związane z obsługą samochodów specjalistycznych
 4. Technologia czyszczenia kanałów
 5. Warunki BHP podczas czynności na sieci kanalizacyjnej, w tym przygotowanie i prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych na sieci i innych obiektach wod-kan
 6. Zajęcia praktyczne

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Podatki w branży wod-kan. Aktualne zagadnienia.

Termin: 11 maja 2023 r.

Zakres:

 1. VAT w branży wod-kan (w tym zmiany od 1.07.2023)
 2. CIT- w branży wod-kan
 3. PIT w branży wod-kan
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące aktualnych zagadnień podatkowych

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Prowadzenie ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO w roku 2023, ze szczególnym uwzględnieniem komunalnych osadów ściekowych – aktualne wyzwania i problemy

Termin: 12 maja 2023 r.

Zakres:

 1. Informacje ogólne dotyczące pracy z platformą BDO
 2. Ewidencja odpadowa – obowiązki przedsiębiorców
 3. Warsztaty z prowadzenia ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO obejmujące następujące przypadki
 4. Przetwarzanie odpadów
 5. Przepisy regulujące zasady sporządzania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Infrastruktura krytyczna/obiekt podlegający obowiązkowej ochronie – kategorie obiektów wod-kan i obowiązki kierowników jednostek.

Termin: 17 maja 2023 r.

Zakres:

 1. Infrastruktura krytyczna w ustawodawstwie.
 2. Narodowy Plan Ochrony Infrastruktury Krytycznej i załączniki.
 3. Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – po co są i jak je wykorzystywać?
 4. Obowiązki operatora IK – Plan Ochrony IK dla wod-kan
 5. Co zmieni unijna dyrektywa o odporności podmiotów krytycznych (CER)?
 6. Ustawa o ochronie osób i mienia i co z niej wynika dla przedsiębiorstwa wod-kan?
 7. Plan ochrony fizycznej dla przedsiębiorstwa wod-kan
 8. Plan ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym tzw. załącznik AT w przypadku przedsiębiorstwa wod-kan.
 9. Stopnie alarmowe (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA) i obowiązki przedsiębiorstwa wod-kan.
 10. Przedsiębiorstwo wod-kan wobec tzw. zagrożeń hybrydowych.
 11. Wrogie rozpoznanie obiektu wod-kan w teorii i praktyce.

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Kurs zawodowy: Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce – ścieki.

Termin: 17 – 19 maja 2023 r.

Zakres:

 1. Podstawy teoretycznej techniki pompowej
 2. Pompownie technologiczne i sieciowe
 3. Zestawy hydroforowe
 4. Pompownie i tłocznie kanalizacyjne
 5. Diagnostyka i ocena pomp
 6. Zajęcia praktyczne na stacji prób
 7. Podstawowe wiadomości z elektrotechniki maszyn i urządzeń
 8. Zajęcia warsztatowe (demontaż i montaż pomp)
 9. BHP w praktyce techniki pompowej

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Prawo budowlane 2023. Elektroniczny Dziennik Budowy. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego.

Termin: 25 maja 2023 r.

Zakres:

 1. Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym, które weszły w życie w 2023 r.,
 2. Projektowane zmiany Prawa budowlanego (m. in. pełna cyfryzacja procesu budowlanego, rozszerzenie katalogu robót niewymagających pozwolenia na budowę)
 3. Projektowane zmiany w ustawie o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 4. Zasady prowadzenia Elektronicznego Dziennika Budowy
 5. Zasady prowadzenia Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Międzynarodowa konferencja targowa: “Międzynarodowe wsparcie w odbudowie usług wodociągowych w Ukrainie”

Termin: 30 maja 2023 r.

Celem konferencji jest zaprezentowanie aktualnego stanu ukraińskiej infrastruktury oraz omówienie możliwości jej ochrony i odbudowy. Przedstawiciele ukraińskich firm wodociągowych przedstawią lokalną sytuację funkcjonowania w warunkach wojennych. Wskażą czego potrzebują i oczekują od reszty świata.

Eksperci z Kanady, Niemiec, Łotwy i Finlandii zaprezentują propozycje i przykłady dobrych praktyk w zakresie szkolenia, odbudowy, organizacji, zarządzania i finansowania ukraińskich usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Konferencja #must have branży wod.-kan.: Wodociągowcy Wodociągowcom – edycja targowa

Termin: 31 maja 2023 r.

Tematyka:

 1. Jak efektywnie wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne w codziennej pracy przedsiębiorstwa wod.-kan.
 2. Razem naprzeciw wyzwaniom! Zintegrowany System Informatyczny skutecznym wsparciem dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
 3. Blaski i cienie regionalnej instalacji przetwarzania osadów ściekowych w Tarnowie
 4. Rola zrównoważonej gospodarki osadowej
 5. W stronę pasywności energetycznej. Strategie, technologie, działania w słupskiej oczyszczalni ścieków
 6. Technologia AAA dla poprawy bilansu energetycznego i zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków
 7. Budowa Kolektorów dla Oczyszczalni Ścieków Południe w Warszawie – ocena funkcjonalności
 8. Wieloletnia, bezawaryjna praca wielkośrednicowych rurociągów polietylenowych transportujących ścieki do Oczyszczalni Południe w Warszawie

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.