Gaz, Woda i Technika Sanitarna 4/2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Analiza porównawcza technologii wytwarzania wodoru
  • Optymalizacja planowania wymiany sieci dystrybucyjnej i metody kwantyfikacji emisji gazu ziemnego z zastosowaniem metodologii PICARRO
  • Doświadczenia w wykorzystaniu Bezzałogowych Statków Powietrznych
    (BSP) do kontroli uzbrojenia terenu w PSG sp.z o.o. Oddział w Zabrzu
  • Potencjał biowęgla z biomasy odpadowej. Studium przypadku
    województwa wielkopolskiego
  • Potencjał free coolingu w pośrednich układach chłodzenia na przykładzie miasta Wrocławia
  • Gospodarka tekstylna w obiegu zamkniętym – przyczyny środowiskowe,aktualne wyzwania i aspekt społeczny

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.