Kolega Mieczysław Menżyński

Z bólem zawiadamiamy, że 30.05.2023 r. odszedł od nas Kolega Mieczysław Menżyński, długoletni i wielce zasłużony Prezes Oddziału PZITS w Tarnowie.

requiescat in pace


W dniu 30.05.2023 roku zmarł w wieku 83 lat wielce zasłużony dla tarnowskiego i polskiego gazownictwa, a także dla miasta Tarnowa dr inż. Mieczysław Menżyński. Był wybitnym inżynierem, naukowcem, menadżerem i społecznikiem. Jego zaangażowanie w codzienną pracę, a także działalność na rzecz rozwoju przemysłu gazowniczego, organizacji naukowo-technicznych jak również miasta Tarnowa i regionu na trwale wpisały go w historię polskiego i tarnowskiego gazownictwa jak również miasta Tarnowa.
Urodził się 7 stycznia 1940 roku w Tarnowie, gdzie ukończył szkołę podstawową , a następnie Technikum Chemiczne. W dzieciństwie w 1943 roku stracił ojca w niemieckim obozie zagłady Flossenburg. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej uzyskując dyplom inżyniera. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w roku 1973. Na tej uczelni w roku 1982 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.
Od roku 1968 nieprzerwanie zatrudniony w tarnowskich firmach gazowniczych. W latach 1968—2007 sprawował w nich szereg odpowiedzialnych funkcji kierowniczych związanych z rozwojem techniki i szkoleniem kadr m.in.: Kierownik Działu Kontroli Technicznej, Kierownik Działu Informatyki, Główny Specjalista ds. Współpracy Zagranicznej, Kierownik Działu Szkolenia i Doskonalenia Kadr KOZG.
W latach 2003—2006 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie – Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Technicznych. W roku 2007 przeszedł na emeryturę, ale nadal swoim doświadczeniem wspierał funkcjonowanie i rozwój tarnowskiego gazownictwa.
W trakcie pracy zawodowej podnosił swoje kwalifikacje kończąc m.in. studia podyplomowe na AGH w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym oraz kurs dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W roku 1997 uzyskał tytuł Inżyniera Europejskiego EUR-ING.
Posiada też znaczący dorobek publicystyczny i naukowy. Jest autorem lub współautorem około 40 publikacji naukowo-technicznych i współautorem licznych prac naukowo-technicznych oraz wdrożeniowych w przemyśle. Jest twórcą lub współtwórcą 30 projektów racjonalizatorskich, 3 patentów i 1 wzoru użytkowego oraz laureatem szeregu wyróżnień, nagród w regionalnych i ogólnopolskich konkursach technicznych. W roku 1992 otrzymał m.in. Nagrodę Il Stopnia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. Jest laureatem Ogólnopolskiego Plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego” uzyskując tytuł „Srebrny Inżynier 2004″ w kategorii Nauka.
Był członkiem Rady Programowej wydawnictwa “Historia Gazownictwa Polskiego” oraz przewodniczącym Rady Programowej “Przeglądu Gazowniczego” – kwartalnika Izby Gospodarczej Gazownictwa. Był pomysłodawcą i głównym redagującym periodyku wydawanego przez Karpacką Spółkę Gazownictwa ukierunkowanego na komunikowanie się Zarządu z wielotysięczną załogą pt. „Karpacki Gaz”. Był głównym autorem monografii „130 lat tarnowskiego gazownictwa”.
Równolegle z działalnością zawodową i naukowo-techniczną angażował się w pracy społecznej. Od roku 1968 aktywnie uczestniczył w pracy PZITS oraz NOT. W roku 1977 doprowadził do powołania Oddziału PZITS w Tarnowie, któremu prezesował 30 lat. Od roku 2000 był członkiem prezydium ZG PZITS, a od 2004 – wiceprezesem Zarządu Głównego PZITS oraz wiceprzewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Prezesa URE przy Oddziale Tarnowskim PZITS. Był współinicjatorem powstania Domu Technika w Tarnowie.
W latach 1984 – 89 nie będąc czynnym politykiem, ani członkiem żadnej partii politycznej pełnił społecznie funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnowie biorąc aktywny udział w rozwiązywaniu wielu ważnych problemów społecznych i gospodarczych regionu. Dzięki jego staraniom została wybudowana południowa obwodnica miasta Tarnowa jako jedna z pierwszych takich inwestycji drogowych w kraju. W 1987 witał i żegnał w imieniu tarnowskiego społeczeństwa Papieża Jana Pawła II podczas jego duszpasterskiej wizyty na Ziemi Tarnowskiej. W rocznicę 25-lecia tej wizyty w 2012 roku opracował i wydał wspomnienia o tym wielkim wydarzeniu dla Tarnowa.
Od roku 1980 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Tarnowskiego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem.
Został uhonorowany wieloma odznaczeniami. Posiada m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Odznaki: Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Zasłużony dla Górnictwa RP, Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji, Srebrne i Złote Odznaki Honorowe NOT i PZITS oraz Medal PZITS im. prof. Zygmunta Rudolfa. Posiada tytuł Członka Honorowego PZITS. Posiada tytuł Dyrektora Górniczego III stopnia.
Prywatnie śp. Mieczysław był człowiekiem otwartym na ludzi i ich problemy. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiej osoby. Zawsze pomagał innym i nie oczekiwał niczego w zamian. Jako kolega, pracownik, przełożony był szanowany i lubiany przez współpracowników. Był człowiekiem upartym i wytrwałym, dlatego nie poddawał się nigdy. Nie zakładał niepowodzenia i nie mówił, że nie podoła. Był wymagającym przełożonym, ale przede wszystkim wymagał od siebie. Swoim pozytywnym usposobieniem dodawał otuchy, tworzył dobrą atmosferę i sprawiał, że problemy stawały się łatwiejsze. Wszyscy, którzy mieli możliwość współpracować ze zmarłym, wspominają go z wielkim żalem i szacunkiem. Oddał 54 lata swojego życia gazownictwu i pracy społecznej, pracy która była zawsze jego pasją.
Odejście ś.p. dr inż. Mieczysława Menżyńskiego, to nieodżałowana strata dla polskiego przemysłu gazowniczego, organizacji naukowo-technicznych jak również społeczności regionu tarnowskiego. Osoba zmarłego kolegi Mieczysława na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.

Opracował: Bogdan Pastuszko