Gaz, Woda i Technika Sanitarna 11/2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Rozwój polskiej energetyki na drodze transformacji i harmonizacji z europejską polityką energetyczno-klimatyczną – wersja angielska
  • Awarie sieci podziemnych i ich wpływ na stan nawierzchni ulic na przykładzie infrastruktury miejskiej w Płocku
  • Zużycie wody ciepłej i zimnej w latach 2011-2022 na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych
  • Porównanie wpływu dawkowania koagulantów żelazowych do osadu poddawanego fermentacji, na zmniejszenie zawartości siarkowodoru w produkowanym biogazie
  • Algorytm obliczania śladu węglowego miejskiej oczyszczalni ścieków – część druga – wersja angielska
  • Efektywne napowietrzanie w instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych
  • Zastosowanie gazów płynnych LPG dla celów grzewczych w gospodarce komunalnej w instalacjach zbiornikowych

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.