Marcowe wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”:

Warsztaty – Ewidencja w Bazie Danych Odpadowych

Termin: 1 marca 2024 r.

Zakres:

 1. Podstawowe zasady pracy w BDO
 2. Typy użytkowników, logowanie, podpisywanie, pełnomocnictwo
 3. Przekazywanie i odbiór odpadów
 4. Przyjmowanie odpadów w BDO
 5. Rejestracja wytworzenia odpadów
 6. Rejestracja przetworzenia odpadów
 7. Ewidencja komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach z art. 96 na podstawie Karty Ewidencji Komunalnych Osadów Ściekowych
 8. Najczęściej popełniane błędy – jak sobie radzić

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Grudziądz: Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce – ścieki

Termin: 5-7 marca 2024 r.

Zakres:

 1. Podstawy teoretycznej techniki pompowej
 2. Pompownie technologiczne i sieciowe
 3. Zestawy hydroforowe
 4. Pompownie i tłocznie kanalizacyjne
 5. Diagnostyka i ocena pomp
 6. Zajęcia praktyczne na stacji prób
 7. Podstawowe wiadomości z elektrotechniki maszyn i urządzeń
 8. Zajęcia warsztatowe (demontaż i montaż pomp)
 9. BHP w praktyce techniki pompowej

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Bydgoszcz: Operator stacji uzdatniania wody

Termin: 20-22 marca 2024 r.

Zakres:

 1. Zasady posługiwania się dokumentacją techniczną
 2. Występowanie wody w przyrodzie
 3. Systemy wodociągowe i ich eksploatacja
 4. Systemy wodociągowe i ich eksploatacja
 5. Podstawowe wiadomości z zakresu uzdatniania wody
 6. Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody do picia
 7. Układy technologiczne uzdatniania wody
 8. Eksploatacja układów technologicznych
 9. Elementy automatyki, sterowania i pomiarów w procesach uzdatniania wody
 10. Pompy, dmuchawy (sprężarki) w procesach uzdatniania wody
 11. Zasady eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody z ujęciem wód podziemnych
 12. Regeneracja studni głębinowych
 13. BHP przy obsłudze urządzeń uzdatniania wody

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Kościerzyna: Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Termin: 13-15 marca 2024 r.

Zakres:

 1. budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej
 2. budowa nadwozia samochodów specjalistycznych
 3. czynności związane z obsługą samochodów specjalistycznych
 4. technologia czyszczenia kanałów
 5. warunki BHP podczas czynności na sieci kanalizacyjnej, w tym przygotowanie i prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych na sieci i innych obiektach wod-kan
 6. zajęcia praktyczne

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.