Szkolenia seminaryjne Oddziału Katowickiego w lutym 2024 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie seminaryjne organizowane przez PZITS O/Katowice w lutym na temat:

Kontrola systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów.

Termin: 8 lutego 2024 r.

Charakterystyka kontroli wynikających z obowiązujących przepisów oraz wielkości obiektu i jego wyposażenia w urządzenia techniczne i instalacje Szczegółowy opis kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania. Dokładne omówienie kontroli kotłów w zakresie wyznaczania sprawności wg normy PN-EN 15378.

Szkolenie poprowadzą Michał Janota i Zbigniew Wilniewczyc (Broen).


Podstawy techniki pompowej. Dobór systemów pompowych

Termin: 16 lutego 2024 r.

Zakres:
– charakterystyka hydrauliczna pompy,
– punkt pracy instalacji pompowej,
– sprawności pomp,
– wysokością ssania pomp wirowych,
– sposoby połączeń – wyznaczenie charakterystyk pracy pomp.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Florian Piechurski i Paweł Jasiński (Grundfos).


InstalSystem5 – pakiet oprogramowania do projektowania instalacji sanitarnych – wprowadzenie do serii webinarów – przykładowe:. projektowanie instalacji.

Termin: 20 lutego 2024 r.

Szkolenie poprowadzi Marcin Krzyżanowski.


Woda w instalacjach szpitalnych

Termin: 29 lutego 2024 r.

Zakres:
– warunki dostawy wody dla szpitali – wymagania sanitarne,
– możliwości i metody utrzymania jakości wody w instalacjach w szpitalach,
– zapobieganie rozwojowi bakterii typu Legionella,
– zbiorniki rezerwowe wody do picia oraz dla celów ppoż. dla szpitala, hospicjum, zakładu, rehabilitacyjnego, opiekuńczo-leczniczego.
– rozwiązania instalacji wody zimnej i ciepłej wody w szpitalach.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Florian Piechurski, Szczepan Gorbacz, Robert Muszański (AMARGO, WOFIL, DELABIE).


Warunki udziału w szkoleniach znajdują się tutaj.