Szkolenia seminaryjne Oddziału Katowickiego w marcu 2024 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie seminaryjne organizowane przez PZITS O/Katowice w marcu na temat:

Audyt energetyczny

Termin: 7 marca 2024 r.

Zakres:

– rodzaje audytów energetycznych,
– wymagania ochrony cieplnej budynków,
– zasady finansowania termomodernizacji budynków zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
– zasady wykonywania audytu energetycznego zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego,
– dodatkowe zagadnienia związane z wykonaniem audytu i termomodernizacją budynku.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Aleksandra Specjał i Krzysztof Miś (InstalSoft).


Badanie szczelności i możliwości uszczelnienia dla sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych.

Termin: 12 marca 2024 r.

Zakres:
– sposoby połączeń rur z różnych materiałów stosowanych do budowy sieci wodociągowych,
– metody prowadzenia badania szczenności budowanych sieci wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych,
– metody oceny wycieków wody z sieci wodociągowych,
– przykładowe sposoby naprawy nieszczelności w sieciach wodociągowych,
– sposoby połączeń rur z różnych materiałów stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych,
– metody prowadzenia badania szczenności budowanych sieci kanalizacyjnych,
– metody oceny nieszczelności w sieciach kanalizacyjnych,
– przykładowe sposoby naprawy miejscowych w sieciach kanalizacyjnych.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Florian Piechurski i Paweł Kopczyński (Gammbud).


Błękitno – zielone rozwiązania w infrastrukturze. Projektowanie obiegu wody deszczowej z wykorzystaniem rozwiązań opartych na naturze.

Termin: 20 marca 2024 r.

Zakres:
– jakie oparte na naturze rozwiązania możemy zastosować we współczesnych miastach,
– jaką metodykę można zastosować do rozproszonych obiektów retencyjno-infiltracyjnych,
– jakie dane należy uwzględnić podczas przygotowywania doboru systemów rozsączających,
– w jaki sposób przyjąć natężenie deszczu oraz czas jego trwania,
– rozwiązania, które mają wpływ za zdrowie i jakość życia ludzi, obniżając temperaturę w miastach,
– zbiorniki Wavin TreeTank (ułatwia rozwój korzeni drzew pod uszczelnionymi nawierzchniami),
– Wavin PolderRoof (przekształca płaskie dachy w obszary do zbierania wody)

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Wrzesińska (Wavin).


Uzdatnianie wody dla specjalnych celów

Termin: 22 marca 2024 r.

Zakres:
– konieczność uzdatniania wody basenowej, kotłowej i przemysłowej,
– metody oczyszczania wody basenowej w obiegu zamkniętym,
– zalecenia projektowe, stosowane rozwiązania,
– sposoby poprawy jakości wody do celów kotłowych – grzewczych,
– wybrane rozwiązania przygotowania wody dla celów przemysłowych.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Florian Piechurski oraz Veolia.


Magazynowanie i podczyszczanie wód opadowych z metali ciężkich, mikroplastiku i zanieczyszczeń organicznych – stan prawny, rozwiązania.

Termin: 25 marca 2024 r.

Zakres:
– skład fizyko-chemiczny wody opadowej (metale ciężki, mikrozanieczyszczenia organiczne,
mikroplastik),
– aspekty prawne dotyczące wody deszczowej,
– sposoby gromadzenia wody deszczowej w aglomeracjach wiejskich i miejskich,
– przykłady wykorzystania wody deszczowej.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Edyta Kudlek oraz Maciej Pawlak (Hauraton).


Warunki udziału w szkoleniach znajdują się tutaj.