Wyjazd integracyjny Głównej Sekcji Gazownictwa PZITS do Bóbrki, 7-8.10.2022 r.

W dniach 7- 8  października 2022 roku, członkowie Głównej Sekcji Gazowniczej PZITS w Warszawie, wraz z zaproszonymi gośćmi, uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Krosna połączonym ze zwiedzaniem Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Pierwszego dnia po przyjeździe do Krosna i krótkim spacerze po rynku uczestnicy wzięli udział w kolacji, która stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości branży. Punktem kulminacyjnym wyjazdu była wizyta rankiem następnego dnia w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Jest to miejsce, w którym powstała pierwsza otwarta w 1854 r. działająca do dziś kopalnia ropy naftowej. Była to pierwsza tego typu kopalnia na świecie . Obecnie w tym  miejscu działa muzeum poświęcone historii przemysłu naftowego i gazowniczego na ziemiach polskich. Zwiedzanie muzeum zostało podzielone na kilka etapów i obejmowało m.in. zakres związany z początkami wydobycia ropy naftowej na terenach Podkarpacia, rozwój technologii eksploatacji węglowodorów, a także pracujące do dnia dzisiejszego instalacje wydobywcze.

Zwieńczeniem wyjazdu był wspólny lunch we wnętrzach oryginalnego kanadyjskiego urządzenia wiertniczego pochodzącego z początku XX wieku. Uczestnicy wyjazdu mieli także okazję do zakupu pamiątek w sklepie muzealnym. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tabletki będące „antidotum na wszystko” pochodzące wprost z apteki samego Ignacego Łukasiewicza. Trzeba wspomnieć, że do powodzenia wizyty w Muzeum w Bóbrce przyczyniła się firma Integrotech, która jako Parter sekcji pokryła część wydatków i zdecydowanie pomogła w utrzymaniu dobrego nastroju.