Krajowe eliminacje do REHVA Student Competition 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską, który stanowi krajową eliminację do międzynarodowego konkursu

REHVA Student Competition 2023

 

Celem konkursu REHVA STUDENT COMPETITION jest wybór najlepszych prac dyplomowych z całej Europy, przygotowanych w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Tematyka prac dyplomowych:

  • jakość środowiska wewnętrznego,
  • efektywność energetyczna i zarządzanie energią,
  • systemy ogrzewania/chłodzenia/wentylacji/klimatyzacji,
  • instalacje budowlane,
  • i inne.

Zgłoszenie powinno obejmować:

  • egzemplarz pracy dyplomowej w formacie pdf,
  • skan formularza zgłoszeniowego i oświadczenie (zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1) wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, publikację jego danych osobowych oraz akceptację warunków konkursu zawartych w Regulaminie,
  • skan zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy,
  • 6-stronicowego streszczenie pracy w języku angielskim oraz plakat techniczny wielkość A1 w formacie pdf, zgodnie z wymaganiami REHVA przedstawionymi w załączniku 2.

Nagrodą w eliminacjach jest: zgłoszenie zwycięzcy do udziału w REHVA Student Competition 2023 oraz stypendium jednorazowe w wysokości 3 000 zł.

Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesłać do 28 lutego 2023 r. na adres: biuro (at) pzits.pl.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj, załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3.