Propozycja REHVA dotycząca projektowania wentylacji pomieszczeń na bazie doświadczeń z okresu pandemii COVID-19

Zapraszamy do lektury tłumaczenia dokumentu opracowanego przez REHVA “Health-based target ventilation rates and design method for reducing exposure to airborne respiratory infectious diseases”

Wersja polskojęzyczna: Strumień objętości powietrza wentylacyjnego wyznaczony na podstawie kryterium zdrowotnego oraz metoda projektowania wentylacji ograniczająca narażenie układu oddechowego na choroby zakaźne przenoszone przez powietrze

Podczas pandemii COVID-19 stało się jasne, że odpowiednia wentylacja jest kluczowym środkiem inżynieryjnym ograniczającym rozprzestrzenianie się wirusów oddechowych. Eksperci REHVA zebrali teraz dostępne dowody i opracowali opartą na zdrowiu metodę projektowania wentylacji w celu złagodzenia ryzyka infekcji w pomieszczeniach wewnętrznych. Obecne projektowanie wentylacji oparte na istniejących normach dotyczących mikroklimatu wewnętrznego EN 16798-1:2019 i ISO 17772-1:2017 zostało ograniczone do stosowania kryteriów wentylacji opartych na postrzeganej jakości powietrza (zapachy) i zaniedbało przenoszenie chorób układu oddechowego.

Proponowana w niniejszym dokumencie metoda projektowania wentylacji opartej na ryzyku zakażenia zapewnia nowe docelowe współczynniki wentylacji i ma na celu uzupełnienie istniejących metod projektowania wentylacji w budynkach niemieszkalnych, z wyłączeniem budynków służby zdrowia i przemysłowych. Proponuje się, aby docelowe współczynniki wentylacji były stosowane w projektach nowych budynków i renowacji, tak aby najwyższy strumień powietrza wentylacyjnego określony na bazie kryteriów zdrowotnych i komfort był stosowany jako wydajność projektowa systemu wentylacyjnego. Strumienie powietrza wentylacyjnego określonej na podstawie kryteriów zdrowotnych mogą być wyższe niż wskaźniki wentylacji komfortowej i są wymagane tylko w okresach epidemii. W normalnych warunkach – czyli poza okresami epidemii – zaleca się stosowanie wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem, aby spełnić wartości oparte na komforcie i zoptymalizować energię wykorzystywaną do wentylacji.