Listopadowe wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”:

Grudziądz: Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce – ścieki

Termin: 7 – 9 listopada 2023 r.

Zakres:

 1. Podstawy teoretycznej techniki pompowej
 2. Pompownie technologiczne i sieciowe
 3. Zestawy hydroforowe
 4. Pompownie i tłocznie kanalizacyjne
 5. Diagnostyka i ocena pomp
 6. Zajęcia praktyczne na stacji prób
 7. Podstawowe wiadomości z elektrotechniki maszyn i urządzeń
 8. Zajęcia warsztatowe (demontaż i montaż pomp)
 9. BHP w praktyce techniki pompowej

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Bydgoszcz: Operator stacji uzdatniania wody

Termin: 14 – 16 listopada 2023 r.

Zakres teoretyczny:

 1. Zasady posługiwania się dokumentacją techniczną
 2. Występowanie wody w przyrodzie: charakterystyka, znaczenie, cyrkulacja wody – fizyczne i chemiczne oraz biologiczne i bakteriologiczne właściwości wody, przyczyny zanieczyszczeń fizykochemicznych, biologicznych i bakteriologicznych wód podziemnych i powierzchniowych, obowiązujące akty prawne dotyczące jakości wody.
 3. Systemy wodociągowe i ich eksploatacja – ujęcia, strefy ochrony sanitarnej ujęć, pompownie, systemy uzdatniania wody podziemnej, odżelazianie i odmanganianie, dezynfekcja wody, chlorowanie (podchloryn sodu).
 4. Systemy wodociągowe i ich eksploatacja – stacje uzdatniania wody, zbiorniki wodociągowe, sieci wodociągowe, wewnętrzne instalacje wodociągowe.
 5. Podstawowe wiadomości z zakresu uzdatniania wody: urządzenia do uzdatniania wody, tj. kraty, sita, mikrosita, osadniki, aeratory, filtry.
 6. Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody do picia: cedzenie, sedymentacja, flotacja, filtracja, napowietrzanie, odgazowanie, koagulacja, infiltracja, utlenianie chemiczne, adsorpcja, stabilizacja i odkrzemianie, wymiana jonowa, procesy membranowe.
 7. Układy technologiczne uzdatniania wody – ogólna charakterystyka, systemy uzdatniania wody powierzchniowej, reagenty do uzdatniania wody, urządzenia do przygotowywania i dawkowania reagentów, układy dozowania.
 8. Eksploatacja układów technologicznych: zasady korzystania z instrukcji obiektowych, kontrola przebiegu i wyników procesu urządzeń, badania jakościowe wody.
 9. Elementy automatyki, sterowania i pomiarów w procesach uzdatniania wody, urządzenia do automatycznego sterowania i regulacji, wizualizacja parametrów pracy urządzeń i układów technologicznych, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stany awaryjne.
 10. Pompy, dmuchawy (sprężarki) w procesach uzdatniania wody.
 11. Zasady eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody z ujęciem wód podziemnych.
 12. Regeneracja studni głębinowych.
 13. BHP przy obsłudze urządzeń uzdatniania wody.

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Grudziądz: Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce – od zestawu hydroforowego po tłocznię ścieków

Termin: 21 – 23 listopada 2023 r.

Zakres:

 1. Podstawy teoretycznej techniki pompowej
 2. Pompownie i tłocznie kanalizacyjne
 3. Pompownie technologiczne i sieciowe
 4. Zestawy hydroforowe
 5. Diagnostyka i ocena pomp
 6. Podstawowe wiadomości z elektrotechniki maszyn i urządzeń
 7. BHP w praktyce techniki pompowej
 8. Zajęcia praktyczne na stacji prób, podczas których przewidziano: pomiary; warunki prawidłowych pomiarów parametrów hydraulicznych; czynniki wpływające na wartość parametrów mierzonych; analiza wyników
 9. Zajęcia warsztatowe, w trakcie których przewidziano: demontaż i montaż pomp; wymiana podstawowych elementów (uszczelnienia mechaniczne, wirniki, wymiana oleju w pompach zatapialnych)

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.