Stormwater Poland 2024

 

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w ósmej edycji konferencji Stormwater Poland, która odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2024 roku w Poznaniu w Auli Artis. Tegoroczna konferencja skoncentruje się na tematyce gospodarowania wodami opadowymi, zwracając szczególną uwagę na innowacyjne podejścia oraz sprawdzone praktyki. Po kilku latach przerwy, powracamy do wiosennego terminu konferencji, świadomi, że o kwestiach związanych z wodami opadowymi najlepiej dyskutować w okresie, gdy przyroda budzi się do życia. Tym razem miejsce naszego spotkania będzie Poznań – stolica Wielkopolski, zapraszając Państwa do wspólnej podróży po ścieżkach innowacji, jakie tam zachodzą. Ponosimy zaszczyt zaproszenia do Poznania we współpracy ze spółkami Aquanet S.A., które nie tylko rewolucjonizują gospodarkę wodną, ale także ustanawiają nowe standardy projektowania i eksploatacji niebiesko-zielonej infrastruktury. Podążając za hasłem “Co zrobić z tym deszczem?”, zaczerpniętym z kampanii firmy Aquanet, pragniemy wspólnie z Państwem znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące detencji, retencji oraz wykorzystania wód opadowych.

Bloki tematyczne konferencji:

  1. Kluczowe pojęcia i standardy –pierwszy blok tematyczny poświęcimy definiowaniu pojęć detencji, retencji i wykorzystania wód opadowych. Eksperci omówią, w jaki sposób wprowadzenie tych rozwiązań wpływa na zdolność miast do pozyskiwania środków na adaptację do zmian klimatu. Przedstawimy także narzędzia komputerowe do wiarygodnego szacowania potencjału tych rozwiązań.
  2.  Kto odpowiada za gospodarowanie wodami opadowymi? – drugą sesję poświęcimy dyskusji nad tym, kto powinien odpowiadać za odbiór, odprowadzenie i zagospodarowanie wód opadowych. Chcemy podzielić się doświadczeniem miast różnej wielkości w rozwiązywaniu tego problemu oraz zwrócić uwagę na rolę firm wodociągowo-kanalizacyjnych w globalnym zarządzaniu obiegiem wód w mieście.
  3. Niebiesko-zielona infrastruktura – Jaką wodę wybieramy? – ostatnia sesja konferencji skoncentruje się na promocji gospodarowania wodami opadowymi w kolorze niebieskim i zielonym. Pragniemy zainspirować Państwa przykładami implementacji rozwiązań.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Szczegóły wydarzenia – www.stormwaterpoland.com