Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 12/2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, w którym zawarto:

 • Ocena wpływu rodzaju instalacji cieplnych, konstrukcji oraz lokalizacji budynku jednorodzinnego na spełnienie wymagań WT 2021 w odniesieniu do wskaźnika EP – Część 2 – obliczenia uzupełniające,
 • Porównanie metod obliczania zapotrzebowania na moc cieplną do podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych,
 • Niemal zeroenergetyczny budynek użyteczności publicznej – case study
  budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Poli-
  techniki Poznańskiej (WAiWIZ PP),
 • Zintegrowane wykorzystanie charakterystyki energetycznej budynków w polityce energetycznej,
 • Jakość powietrza w Unii Europejskiej – społeczna percepcja zjawiska,
 • Wpływ wilgotności względnej na wirusy w pomieszczeniach i reakcje użytkowników,
 • Transformacja ciepłownictwa w kierunku OZE w przedsięwzięciu „Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt III: GHI Green Heat and Storage Integrator. Projekt IV: Innowacyjny system ciepłowniczy oparty o pompy ciepła i sezonowe magazyny ciepła zasilany z instalacji PV,
 • Roczny spis treści 2022.

 

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.